Na-Tafelen: Kikker uit de kruiwagen

Vindt plaats op 12-10-2022 | 19:00 - 21:30

Het bekende metafoor ‘Alle kikkers in de kruiwagen’ gaat over een team bij elkaar houden. Heel belangrijk om goed te kunnen samenwerken en tot gewenste resultaten te komen. Voor een soms complex team als een ondernemingsraad is dit niet altijd makkelijk. Zo hebben we vaak te maken met een diversiteit in afdelingen, belangen, niveaus etc.  Het is daarom ook geen uitzondering dat je, in de functie van ambtelijk secretaris, regelmatig kikkers uit de kruiwagen ziet springen. Soms met hele vervelende gevolgen voor het team.

Kan je als ambtelijk secretaris ook zien aankomen wanneer dit fenomeen zich afspeelt binnen de ondernemingsraad? En zo ja, kan je dit ook voorkomen? En wat heb je voor mogelijkheden wanneer dit dan toch gebeurt?

Margo Hendriks, trainer / adviseur en directeur bij AS-opleidingen is ervaren groepstrainer en coach. Niet alleen is zij teamtrainer van ondernemingsraad. Bij AS-opleiding is hoofdtrainer van het hele blok ‘Teamontwikkeling’. Zij neemt jou mee in de wereld van ‘Teamcoaching’.

Margo Hendriks

Margo Hendriks Training & Coaching | Directeur AS-opleidingen

Margo is trainer/ adviseur medezeggenschap vanuit haar eigen bureau Margo Hendriks training & coaching en sinds 1 januari 2021 mede-directeur van AS-opleidingen.

Margo werkt praktijkgericht waarin zij ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen inspireert een proactieve rol te vervullen.
Haar motto: daag jezelf iedere dag uit een klein beetje beter te worden en durf te experimenteren.

Ieder jaar organiseren we een reeks Na-Tafel avonden voor ambtelijk secretarissen. Dit is een avond gezellig bijeen komen, netwerken, maar tegelijk ook deskundigheidsbevordering. We dineren eerst samen (optioneel) waarna we een interactieve workshop houden over een actueel thema of een onderwerp waar we in ons vak mee te maken hebben.

PROGRAMMA
17.30  uur   Diner
19.00 uur   Start workshop
21.30 uur   Einde workshop

KOSTEN DINER
€ 25,00 inclusief 2 drankjes

Dit evenement is reeds gestart of afgelopen.

0182 231 270