Na-Tafelen: Nuttige tips voor een beter overleg

Vindt plaats op 14-06-2023 | 19:00 - 21:30

Tijdens het overleg voorafgaand aan de overlegvergadering, bespreken OR-leden doorgaans hoe zij bepaalde onderwerpen willen bespreken met de bestuurder. De ambtelijk secretaris heeft de taak om OR-leden te adviseren hoe zij dit slim en handig kunnen doen.

Marc Kuipers, trainer bij Trainiac is Belbin & DISC-geregistreerd trainer en gecertificeerd voor de Roos van Leary. Marc weet ons heel goed te vertellen hoe dezelfde boodschap verschillend geïnterpreteerd kan worden en hoe gevoelig communicatie kan zijn. In een interactieve sessie zal ons nuttige communicatietips meegeven voor OR-leden in het gesprek met de bestuurder.

Marc Kuipers

Trainer / Adviseur

Marc Kuipers heeft Commerciële Economie en Bedrijfskunde gestudeerd in Groningen. Vervolgens heeft hij 10 jaar lang brede ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, waarbij ook als trainer en als OR-lid. Daardoor kan Marc snel schakelen en praktische oplossingen vinden voor problemen binnen ondernemingsraden. Hij is zeer betrokken en toegankelijk.

Marc publiceert regelmatig in bekende vakbladen, is Belbin & DISC-geregistreerd trainer en gecertificeerd voor de Roos van Leary.

Ieder jaar organiseren we een reeks Na-Tafel avonden voor ambtelijk secretarissen. Dit is een avond gezellig bijeen komen, netwerken, maar tegelijk ook deskundigheidsbevordering. We dineren eerst samen (optioneel) waarna we een interactieve workshop houden over een actueel thema of een onderwerp waar we in ons vak mee te maken hebben.

Programma

17.30 uur   Diner
19.00 uur   Start workshop
21.30 uur   Einde workshop

Kosten diner

€ 25,00 inclusief 2 drankjes

Dit evenement is reeds gestart of afgelopen.

0182 231 270