Na-Tafelen: Strategie en de rol van de medezeggenschap en de ambtelijk secretaris

Vindt plaats op 07-12-2022 | 19:00 - 21:00

Medezeggenschap op strategisch niveau staat dit jaar op de agenda van de Commissie Bevordering Medezeggenschap. Wat is eigenlijk medezeggenschap op strategisch niveau? Strategie zelf is geen adviesrecht, dat geldt echter wel voor onderwerpen die uit de strategie voortvloeien. Bijvoorbeeld een andere inrichting van de organisatie of de overname van een ander bedrijf. Welke rol heeft medezeggenschap bij deze onderwerpen en welke rol heeft de ambtelijk secretaris?

In deze Na-tafelen geeft Arthur Hol, OR-adviseur en trainer bij AS-opleidingen, antwoord op deze vragen. Hij laat zien wat de OR nodig heeft om op strategisch niveau te werk te gaan en vooral hoe de ambtelijk secretaris zijn rol kan invullen om de ondernemingsraad te adviseren en ondersteunen bij medezeggenschap op strategisch niveau.

Arthur Hol

Trainer / Adviseur

Als jurist (partner De Koning Vergouwen Advocaten), arbeids- en organisatiepsycholoog en oud-HR manager bij Shell en KLM ondersteunt Arthur ondernemingsraden (maatwerk)trainingen, advies en begeleiding vanuit het Instituut voor Medezeggenschap. Hij gaat uit van het motto “mens boven systeem” waarbij regels en procedures ondergeschikt zijn aan waarden gedreven samenwerking. In zijn visie kan de ondernemingsraad in co-creatie, met betrokkenheid en een evenwichtige bijdrage van iedereen, proactief een positieve invloed uitoefenen op de strategische keuzes van de organisatie.

Ieder jaar organiseren we een reeks Na-Tafel avonden voor ambtelijk secretarissen. Dit is een avond gezellig bijeen komen, netwerken, maar tegelijk ook deskundigheidsbevordering. We dineren eerst samen (optioneel) waarna we een interactieve workshop houden over een actueel thema of een onderwerp waar we in ons vak mee te maken hebben.

Programma

17.30 uur   Diner
19.00 uur   Start workshop
21.30 uur   Einde workshop

Kosten diner

€ 25,00 inclusief 2 drankjes

Dit evenement is reeds gestart of afgelopen.

0182 231 270