Hoe schakel ik een extern adviseur in?

Ondernemingsraden schakelen niet snel een extern deskundige in. Terwijl de OR wel een evenredige gesprekspartner van de ondernemer moet zijn bij complexe besluiten. Denk bijvoorbeeld aan ingewikkelde reorganisatietrajecten of wijzigingen van pensioenregelingen. Het is dan belangrijk dat de ondernemingsraad over voldoende inhoudelijke kennis beschikt om een goed en weloverwogen advies uit te brengen.

De ondernemingsraad heeft recht op het inschakelen van een extern adviseur. Hoe dat zit en hoe u te werk kunt gaan, leggen we uit in dit artikel.

In artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de ondernemingsraad te allen tijde het recht heeft om de hulp in te roepen van een externe deskundige.

Om goed te kunnen adviseren is het belangrijk dat de ondernemingsraad een gesprekspartner is van de ondernemer/bestuurder en mee kan praten en kan adviseren over soms ingewikkelde adviesplichtige onderwerpen. Als de OR niet of onvoldoende beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden over dit onderwerp, heeft hij het recht om deskundigen in te schakelen om hem te adviseren.

Hoe te werk?

Een ondernemingsraad kan ervoor kiezen om een externe deskundige in te schakelen wanneer dit noodzakelijk is om zijn taken goed uit te voeren. De bestuurder moet dit financieren, mits de OR hem van tevoren over de kosten heeft geïnformeerd (artikel 22 WOR). Doet de ondernemingsraad dit niet, dan hoeft de bestuurder deze kosten niet te betalen.

Echter, het is niet zo dat de bestuurder alle kosten van externe deskundigen moet betalen. Bepaalde kosten komen alleen voor zijn rekening mits hij hiermee heeft ingestemd. Soms is er ook sprake van een OR-budget. Bij overschrijding van dit budget heeft de OR tevens toestemming van de bestuurder nodig.

Als de bestuurder van te voren op de hoogte is gebracht van de kosten en tegen de kosten bezwaar aantekent, dan kan de ondernemingsraad (eventueel na bemiddeling van de Bedrijfscommissie) naar de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt of de kosten van de extern deskundige redelijkerwijs noodzakelijk zijn en kijkt dan:

  • naar het belang en aard van het onderwerp
  • de hoogte van de kosten
  • financiële draagkracht van de ondernemer/bestuurder
  • of de kosten, ten aanzien van het te behandelen onderwerp, redelijk zijn

Voorbeeldbrief

Het is hoe dan ook belangrijk om de bestuurder van de juiste informatie te voorzien wat betreft de inschakeling van de externe deskundige en de kosten die hierbij komen kijken. Hierbij is het ook van belang om vooraf een opgave van de kosten aan de deskundige te vragen, zodat deze doorgezonden kan worden naar de bestuurder.

Hieronder kunt u een voorbeeldbrief downloaden die u kunt gebruiken bij het informeren van de bestuurder over de externe deskundige en de kosten daarvan:

#maakvanjepassiejewerk

Heb je hart voor medezeggenschap en wil je de overstap maken naar het vak van ambtelijk secretaris / adviseur medezeggenschap?

Vraag een offerte aan voor een extern adviseur

"*" geeft vereiste velden aan

Organisatie*
Naam contactpersoon*
Wij zoeken een:*
Medezeggenschapsvorm*

Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Ik ga akkoord dat OR-ondersteuning mijn gegevens gebruikt om voor mij een voorstel te kunnen doen voor ondersteuning op maat.*
Voor onze privacyverklaring verwijzen wij u naar de link onder aan onze webpagina
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
0182 231 270