Presentatie en opname webinar ‘Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’

Geplaatst op 8 februari 2022

Als gevolg van de Europese Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is recent het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingediend bij de Tweede Kamer.

De Richtlijn schrijft voor dat de richtlijn voor 1 augustus 2022 geïmplementeerd moet zijn in de Nederlandse wetgeving. Om dit te bewerkstelligen is het wetsvoorstel ingediend. Naast een aantal administratieve aanpassingen in de arbeidsovereenkomst kent het wetsvoorstel mogelijk ingrijpende gevolgen voor het interne beleid van Nederlandse werkgevers.

Nu het om beleidswijzigingen gaat kunnen ook ondernemingsraden de gevolgen van dit wetsvoorstel gaan ondervinden. Het wetsvoorstel kent onder andere gevolgen voor het ontslag- en aannamebeleid van werkgevers. Maar ook het scholingsbeleid, de werkroosters en nevenwerkzaamheden komen aan bod in het wetsvoorstel. Reden te meer om je nu als ambtelijk secretaris of ondernemingsraad goed voor te laten lichten over de gevolgen van het wetsvoorstel. Zo loopt de ondernemingsraad op de muziek vooruit en heeft de ondernemingsraad meteen onderwerpen voor het artikel 24 WOR overleg!

Jolande Janssen

Advocaat en trainer

Jolande Janssen is sinds 2010 als advocaat verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en is werkzaam op de sectie Medezeggenschap- en Arbeidsrecht. Daarnaast is zij docent aan Tilburg University waar zij doceert in het vak oefenrechtbank. Eveneens schreef zij het handboek cliëntenraden en studeerde cum laude af voor de specialisatieopleiding arbeidsrecht van de Grotius Academie.

0182 231 270