Aan het begin van de coronacrisis werden werknemers en ondernemingsraden overspoeld met wijzigingen en nieuwe regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden (veiligheid op de werkvloer, thuiswerken), maar ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden (snel vakantie opnemen). Stefan Jansen, advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators, is gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Hij ziet nu de volgende fase van de coronacrisis op organisaties afkomen:

  • Afschalen flexibele schil en stoppen aannemen nieuw personeel
  • Geen bonussen of lagere bonussen
  • Bevriezen lonen en verlagen of vertragen loonsverhogingen
  • Doorvoeren van reorganisaties en het ontslaan van werknemers.

In sommige gevallen komt dit ingrijpen echt voort uit de coronacrisis, in andere gevallen grijpen organisaties de huidige ontwikkelingen aan om (op de achtergrond reeds geplande) reorganisaties (versneld) door te voeren.  

Daarom hebben we besloten tijdens deze webinar aandacht te besteden aan bovenstaande punten, zodat ondernemingsraden zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Dit betekent dus dat het oorspronkelijke thema van dit webinar (de inzet van deskundigen, geheimhouding en kosten) komt te vervallen en slechts op kleine schaal nog in de nieuwe presentatie terugkomt.

Wat kan je verwachten? 

  • Wijziging van arbeidsvoorwaarden en de OR
  • Het adviestraject artikel 25 WOR, met name op het gebied van reorganisaties
  • Reorganisaties met ontslagen: sociaal plan, de route via het UWV
  • Reorganisaties met ontslagen: rol van de ondernemingsraad en vakbonden
  • NOW II en reorganisaties
  • Het opgelegd krijgen van geheimhouding bij reorganisaties en de inzet van deskundigen en daarmee samenhangende kosten.

 

Stefan Jansen

Stefan Jansen

Advocaat

Stefan belicht als advocaat kwesties van diverse kanten: juridisch, praktisch en strategisch. Is in zijn benadering duidelijk en direct. Probeert moeilijke dingen, simpel te communiceren. Combineert medezeggenschapsrecht met het individueel arbeidsrecht, waarbij privacyrecht en pensioenrecht zijn specialismes zijn.

Advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de top 3 van kantoren in Nederland op het gebied van medezeggenschapsrecht. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is dagelijks actief in dit werkveld en ondersteunt ondernemingsraden en bestuurders van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Tevens is het team zeer actief binnen de (semi-)publieke sector, waaronder overheden, zorg en onderwijs. Binnen deze branches worden ook medezeggenschapsraden en cliëntenraden bijgestaan.

Bezoekadres:
De Voort Advocaten | Mediators
Professor Cobbenhagenlaan 75
5037 DB Tilburg

Telefoon: 013 466 88 88 (tijdens kantooruren)
E-mail: advocaten@devoort.nl

Kijk meer webinars op ons YouTube kanaal