U zoekt een overlegsecretaris
voor uw medezeggenschap

Adviseur medezeggenschap als LinkingPin

Geen eindeloze discussies meer over regeltjes en procedures, maar een goed gesprek tussen bestuurder en ondernemingsraad waarin argumenten, visies en ideeën worden gewisseld en heldere afspraken worden gemaakt.

Medezeggenschap gaat om invloed uitoefenen. De ondernemingsraad heeft de taak om de kwaliteit van besluiten te beïnvloeden op basis van eigen kennis en ervaringen uit de organisatie. Vanuit die zogenaamde oog-, oor- en mondfunctie kan de ondernemingsraad signalen geven en voorstellen doen die besluiten verrijken en beter kunnen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk.

Tijdens informele en formele momenten wisselen directie en ondernemingsraad inzichten, verwachtingen en visies uit en maken zij daarover afspraken.

De praktijk

Helaas wijst de praktijk uit dat de meeste tijd van de ondernemingsraad en de bestuurder niet gaat zitten in een interessant inhoudelijk debat, maar in gedoe over regeltjes en procedures. Denk bijvoorbeeld aan vragen over stukken die te laat de ondernemingsraad hebben bereikt, de tijd die de ondernemingsraad nodig heeft om te komen tot een standpunt, het moment dat de ondernemingsraad wordt betrokken bij reorganisaties, onduidelijkheid over de inhoud en proces rond adviesaanvragen en regelingen die worden uitgevoerd zonder instemming van de ondernemingsraad.

Onvrede over het proces heeft gevolgen voor de onderlinge relatie tussen bestuurder en ondernemingsraad en heeft negatieve invloed op het overlegklimaat. De ervaring leert dat een als onzorgvuldig ervaren proces het wantrouwen laat groeien en het gevoel vergroot dat partijen elkaar niet serieus nemen. De relatie komt zodoende onder druk te staan en contacten worden als onplezierig en remmend ervaren.

Ondersteuning

Een goede ondersteuning van het medezeggenschapsproces draagt er in grote mate aan bij dat de overlegpartners zich op dit vlak ontzorgd voelen, en zich kunnen focussen op de inhoud en de onderlinge relatie.

Een effectief en efficiënt WOR-proces is het fundament onder het gesprek over de inhoud en een positief ervaren overlegklimaat. Zonder dit fundament zijn inhoud en relatie in wankel evenwicht met elkaar.

Eén secretaris/adviseur voor de medezeggenschap

Het Linking-Pinconcept helpt om dit werkelijkheid te laten worden. Eén secretaris/adviseur voor zowel bestuurder als ondernemingsraad maakt medezeggenschap niet alleen interessanter maar ook goedkoper én leuker.
Meestal heeft de ondernemingsraad een ambtelijk secretaris die voor een deel verantwoordelijk is voor een goed WOR-proces en de voorbereiding van de overleggen. De bestuurder heeft meestal zijn eigen adviseur en procesbewaker (vaak in de vorm van de HRM-adviseur/manager), die dan weer afstemt met de ambtelijk secretaris.

Door één secretaris/adviseur te hebben voor zowel de ondernemingsraad als voor de bestuurder die verantwoordelijk is voor regievoering op het gehele (WOR)proces, krijgt het fundament de aandacht dat het verdient. Deze secretaris/adviseur is dan de zogenaamde ‘Linking Pin’ tussen ondernemingsraad en bestuurder.

#maakvanjepassiejewerk

Heb je hart voor medezeggenschap en wil je de overstap maken naar het vak van ambtelijk secretaris / adviseur medezeggenschap?

Vraag offerte aan

"*" geeft vereiste velden aan

Organisatie*
Naam contactpersoon*
Wij zoeken een:*
Medezeggenschapsvorm*

Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Ik ga akkoord dat OR-ondersteuning mijn gegevens gebruikt om voor mij een voorstel te kunnen doen voor ondersteuning op maat.*
Voor onze privacyverklaring verwijzen wij u naar de link onder aan onze webpagina
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
0182 231 270