Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuw pensioenstelsel. Elke ondernemingsraad krijgt te maken met het pensioenakkoord. Ook als de pensioenafspraken besproken worden met de sociale partners. 

In deze webinar gaat Wim Hoogendoorn, pensioenadviseur bij Edmond Halley in op de volgende onderwerpen:

 • Wat zijn de meest ingrijpende wijziging sinds de invoering van ons pensioenstelsel
 • Wat zijn de gevolgen voor de verschillende leeftijdsgroepen (Concreet: minder solidariteit, pensioen wordt persoonlijker)
 • Waar de ondernemingsraad goed naar moet kijken
 • Wat moet mogelijk dit jaar al geregeld worden.
 • De communicatie met medewerkers over pensioen is nóg belangrijker wordt.
  Wim Hoogendoorn

  Wim Hoogendoorn

  Pensioenadviseur

  Wim is een gedreven pensioen professional met gedegen kennis van pensioen en commerciële vaardigheden.
  Gericht op het aangaan en onderhouden van een langdurige, wederzijds profijtelijke samenwerking. Creatief in het vinden van oplossingen waar klanten blij van worden.

  Wim heeft ontzettend veel ervaring in het begeleiden van ondernemingsraden. Er is weinig dat Wim nog niet gezien heeft. Pensioenkennis en ervaring hebben wel meer mensen, maar Wim is ook nog eens heel goed de complexe materie helder over te brengen met het oog op het gezamenlijk belang.

  Wim werkt bij Edmond Halley Pensioenadviseurs

  Uitvoeringsovereenkomst valt onder artikel 27.7 WOR

  Artikel 7 lid 7 van de WOR ziet op instemmingsrecht van de uitvoeringsovereenkomst. Hierin staat dat onderdelen die van invloed zijn op het pensioen zoals bijvoorbeeld het toeslagenbeleid, keus voor een uitvoerder, kosten, onder het instemmingsrecht vallen. Anders geformuleerd, wanneer er in de uitvoeringsovereenkomst onderdelen staan die van invloed zijn op het pensioen, valt de uitvoeringsovereenkomst onder het instemmingsrecht.

  Daarvan is in vrijwel elke situatie sprake. Om dit te kunnen beoordelen heeft de ondernemingsraad altijd de uitvoeringsovereenkomst nodig.

  Wanneer er sprake is van deelname aan een verplicht gesteld pensioenfonds geldt dit niet. In gevallen waarbij er geen sprake is van een verplicht gestelde uitvoerder heeft de ondernemingsraad dus instemmingsrecht, ook voor de keus van een uit voerder.

  Kijk meer webinars op ons YouTube kanaal