Urencalculatie ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris levert een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van een ondernemingsraad. De ambtelijk secretaris biedt professionele ondersteuning aan ondernemingsraden en zijn commissies, waardoor de leden zich optimaal bezig kunnen houden met de inhoudelijke taken van de ondernemingsraad.

 

Voordelen van de ambtelijk secretaris

  • De professionele kennis en objectieve blik bevordert het functioneren van de medezeggenschap
  • Meer structuur in het medezeggenschapswerk
  • Leden kunnen zich concentreren op de inhoud en niet op de randvoorwaarden
  • De ambtelijk secretaris als interne medezeggenschapsadviseur, maakt dat de ondernemingsraad minder vaak een externe deskundige hoeft in te schakelen.

Checklist kennis en vaardigheden Ambtelijk secretaris

De inzet van de ambtelijk secretaris hangt af van een aantal zaken:

  • De samenstelling van de ondernemingsraad (aanwezige kennis en competenties) en de faciliteiten (aantal OR-uren). Dit is bepaalt onder meer welke taken de leden van de ondernemingsraad zelf kunnen doen.
  • De actuele OR-onderwerpen (hoeveel en complexiteit) is ook meebepalend voor het aantal ondersteuning die de ondernemingsraad nodig heeft. Niet alleen het benodigde aantal uren ondersteuning, maar ook het kennisniveau van de ambtelijk secretaris.
  • De werkwijze van de ondernemingsraad bepaalt ook hoeveel tijd het OR-werk in beslag neemt en ook welke ondersteuning hiervoor nodig heeft. Hierbij valt te denken aan zowel de mate van digitalisering, efficiënt werken als ook het werken met vernieuwende vormen (regie-OR, projectgroepen, etc.)
  • De groepsfase waarin de ondernemingsraad zich bevindt kan ook bepalend zijn voor de werkzaamheden die de ambtelijk secretaris krijgt toebedeeld. Een relatief nieuwe ondernemingsraad vraagt om veel begeleiding en een relatief ervaren ondernemingsraad een stuk minder.
  • De positie van de ambtelijk secretaris. De organisatie kan ervoor kiezen om de ambtelijk secretaris in te zetten als coach, trainer-on-the job- of ook adviseur voor de gehele medezeggenschap (dus ook van de bestuurder, HR, etc).
  • Het beschikbare budget

Urencalculatie formulier ambtelijk secretaris