Vandaag stuurde de Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen Medezeggenschapsorganen (VASMO) een nieuwsbrief uit met een update van de werkzaamheden van de werkgroep Create. Create houdt zich al enige tijd bezig met onder meer de actualisering van het functieprofiel van de ambtelijk secretaris. De stand van zaken is als volgt:

  • het bestaande handboek Ambtelijk Secretaris is geactualiseerd en zal worden uitgegeven in een digitale versie. Zo kunnen de actuele ontwikkelingen worden bijgehouden.
  • de bestaande functieomschrijvingen van de ambtelijk secretarissen (3 niveau’s) worden losgelaten en omgezet in taken, rollen en competenties. Dit past beter bij de huidige manier waarop organisaties hier invulling aan geven.
    De VASMO heeft een inventarisatie gemaakt van alle taken die een ambtelijk secretaris voor nu en in de toekomst uit kan voeren. Vervolgens zijn de taken gekoppeld aan de verschillende rollen die in de functie voorkomen en zijn de rollen beschreven. Deze beschrijving van taken en rollen hebben geleid tot het formuleren van competenties.

OR-ondersteuning juicht deze ontwikkeling toe. De functieomschrijving van de ambtelijk secretaris was zonder meer aan vernieuwing toe. We kijken ook erg uit naar de nieuwe functieomschrijvingen.

Voor nu hanteren we nog de door ons ontwikkelde rollen van de ambtelijk secretaris: Penvoerder, Coördinator, Kenner, Navigator, Coach, Trainer-on-the-job. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving van de rollen van de ambtelijk secretaris