Faciliteiten ondernemingsraad: Op hoeveel tijd heb ik recht als OR-lid?

Geplaatst op 19 oktober 2021

Hoeveel tijd je nodig hebt als lid van de ondernemingsraad kan verschillen en hangt onder meer af van verschillende factoren. Denk hierbij aan:

Wat zegt de Wet op de Ondernemingsraden?

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is niet het exact aantal uur opgenomen waar een OR-lid recht op heeft. De WOR vermeldt wel een minimum van 60 uur per OR-lid per jaar. Dit is exclusief vergadertijd en exclusief scholing:

Vergadertijd

Dit betreft zowel de interne (eigen) vergaderingen van ondernemingsraad en commissies, als de overlegvergaderingen met de bestuurder.

Vergadertijd moet gezien worden als werktijd (artikel 17 lid 2 en 3 WOR) en moet zoveel mogelijk gedurende werktijd worden gehouden.

Onder vergadertijd valt ook de voorbereiding van de vergaderingen en de afwikkeling hiervan. Ook de reistijd naar de vergadering valt hieronder.

Scholing

Een goed functionerende ondernemingsraad gaat regelmatig op scholing. Het minimum aantal scholingsdagen is geregeld in (artikel 18 lid 3 WOR):

  • ieder OR-lid heeft recht op minimaal vijf scholingsdagen per jaar;
  • ieder lid van een OR-commissie heeft recht op minimaal drie dagen per jaar (dagelijks bestuur is ook een commissie);
  • OR-leden die ook lid zijn van een commissie hebben recht op in totaal acht dagen per jaar.

Onderling beraad

Naast de tijd voor scholing en vorming hebben OR-leden ook tijd nodig voor onderling beraad. (artikel 8 WOR).  Hiermee wordt bedoeld:

  • onderling overleg tussen OR-leden (buiten de vergaderingen om);
  • overleg met andere personen binnen of buiten de organisatie (achterban, intern of externe deskundige, vakbond) over OR-onderwerpen:
  • kennisneming van de arbeidsomstandigheden in de organisatie.

Het is belangrijk dat de ondernemingsraad – in bijvoorbeeld een faciliteitenregeling – afspraken maakt met de bestuurder over de benodigde faciliteiten, waaronder tijd voor de OR. Houd er ook rekening mee dat leden van het dagelijks bestuur (zoals de voorzitter of secretaris van de ondernemingsraad) extra tijd nodig hebben voor het OR-werk.

0182 231 270